מהו המבחן האנושי להצלחת האדם?


רבים מודדים את תוצאת ההצלחה בכמות הכסף או הרכוש שצבר האדם בחייו ושואפים לחיות טוב עם הגדרה זו, כאשר לכאורה נראה כי הרדיפה אחרי הכסף כמוה כהתמכרות מסוכנת - הסותרת את שאיפתם לחיות טוב, אך לא כך הדבר, כי רק הרדיפה אחר פיתוח נוסחת ההצלחה האישית תוביל גם להצלחה כלכלית וגם לאושר פנימי ואילו הרדיפה אחר הכסף לא תוביל לשום צבירת רכוש. הצלחה כלכלית היא תוצאה הנובעת מהצלחתו של כל אדם לפעול בתהליכים פנימיים המיוחדים רק לו המפתחים את תובנותיו ומאפשרים לו ליישמן ככל אשר יבחר ויוכל להגשים את חלומו בכדי להצליח כלכלית, כי לכל אדם יש את נוסחת ההצלחה האישית שלו בדיוק כמו שחייו ובחירותיו הם עובדה קיימת. מכאן ניתן להגדיר הגדרה חדשנית על המבחן האנושי להצלחת האדם: המבחן  האנושי  להצלחת  האדם אינו נמדד בכמות הכסף שעשה בחייו אלא בכמות היופי הפנימי שהוציא ועד כמה פיתח את עצמו ואת תובנותיו. רדיפה אחרי הכסף זו התמכרות  המובילה לכישלון, בעוד פיתוח מתמשך של יופי פנימי מוביל לבריאות ואושר לכל החיים אשר שכרו הוא גם שפע כלכלי.