1. חשבון הנפש של איזוני החיים

 

2. התלבטויות - חשבון הנפש לשנה החדשה

 

3. אז מה שינינו אחרי יום כיפור

 

4. בסיכומו של יום