1. הבלבול בין השקר והאמת הוא חוסר מודעות להבדל

 

2. הבחירות בעקשנות או בשחרור