כיצד הסטארטאפ הראשון גייס כסף ועשה אקזיט   (Case Study)

 

 

פרשת יוסף המתחילה בפרשת וישב בספר בראשית, מתארת את יוסף הצדיק שהיה הסטאראפיסט הראשון שהקים סטארטאפ ועשה EXIT, זה התחיל בחלומות של יוסף כמו חלומו של כל יזם ובגיוס כסף מפרעה שהשקיע בסטארטאפ של יוסף למימוש חזונו שהחל בחלומותיו.

 

נאום המעלית (ה- Elevator Pitch)  של יוסף ששיכנע את פרעה היה קצר וקולע. הוא הקשיב לפרעה (למשקיע) ותרגם את מה שסיפר לו פרעה לבעיה בשוק הנוגעת לו אישית (לאזרחי מצריים) ואז הציע את הרעיון שלו לפתרון הבעיה מתוך חזונו על איסוף אלומות בשדה. פרעה הרגיש שיוסף דובר אמת, השתכנע , מינה את יוסף ל CEO , השקיע בסטארטאפ ועזר לו בגיוס עובדים שיעזרו בבניית הסטארטאפ (נקראו משרתיו של יוסף). נאום המעלית הצליח כי כלל את תאור הבעיה, את פתרונה, את גודל השוק, את שוק היעד ואת היכולת של המשקיע לעזור בביצוע.

 

שוק היעד חייב להיות גדול ולכן צריך להיות בחו"ל. במקרה של יוסף זה היה במצריים ובימינו זה בארה"ב אבל סטארטאפ צריך לעזור גם לתושבי הארץ כדי להצליח, כפי שיוסף עזר לבני ישראל.

 

היחודיות בפתרון הבעיה: עשירי מצריים ששמעו את רעיון הסטארטאפ של יוסף אספו גם הם תבואה וגרעיני זרעים אך כל התבואה שלהם נבלה ולא היתה ניתנת לאכילה כבר בשנתיים הראשונות כדברי המפרשים ורק המחסנים בהם אגר יוסף את התבואה החזיקו מעמד בכל שנות הרעב, כי לסטארטאפ של יוסף היתה יחודיות בביצוע שהיתה קשורה לצורת איטום המחסנים ושמירה על התבואה לאורך שבע השנים.

 

כמה כסף גייס יוסף מפרעה? סכום הגיוס הכספי כלל את מרכבותיו של פקידי פרעה כולל רכב ליוסף (מרכבת המשנה), משכורות לצוות העובדים שנקראו פקידים, מחסני תבואה בכל מצריים לאגור את הבר ונדוניה לחתן את יוסף עם אסנת הבת של פוטיפר שהכיר בהיותו מנהל בביתם.

 

מדוע פרעה דאג גם לחתן את יוסף? פרעה חיתן את יוסף עם אסנת הבת של פוטיפר כי יוסף היה יפה תואר והוא רצה שיתרכז בעסקים ולא יתעסק בחיפוש כלה ובחיזורי נשים למושל מצריים, בן 30, רווק ויפה תואר.

 

מדוע חלמו גם יוסף וגם פרעה שני חלומות? שני חלומות היו ליוסף ושני חלומות היו לפרעה ועל שני החלומות של פרעה אמר יוסף כי ממהר הקב"ה לעשותו לכן מייד בתום החלום השני של יוסף הוא נמכר למדיינים כי מיהר הקב"ה לעשותו עם יוסף והראיה שיוסף מייד קיבל הכוונה משמיים כשחיפש את אחיו בדרך "וימצאהו איש והנה תועה בשדה וישאלהו האיש לאמר מה תבקש" עוד לפני שיוסף ביקש עזרה.

 

מדוע נמכר יוסף? ברמה האישית יזם צריך להיות עצמאי בהחלטותיו כי הוא יהיה בודד בצמרת כשיצליח ולכן יוסף נאלץ לחיות כעצמאי מחוץ לבית הוריו החל מגיל 17 כשנמכר למדיינים.

 

במה הצליח יוסף? בבית פוטיפר נאמר "וכל אשר הוא עושה הקב"ה מצליח בידו" וגם בבית הסוהר נאמר "ואשר הוא עושה הקב"ה מצליח" כלומר יוסף הצליח בביצוע ותיפעול הסטארטאפ אך התיגמול נקבע על ידי הקב"ה בהתאם להתפתחותו של יוסף. הסטארטאפ הצליח בגדול בללמד את יוסף להקים ולנהל עסק ברמה מדינית, בפתירת בעיה לשוק גדול ובריווחיות גדולה. יוסף אכן גרף לסטארטאפ ולמשקיע שלו את כל הכסף של מצריים אך המצרים היו אנשי עסקים טובים והתעשרו מחדש כי לאחר 210 שנים נוספות יצאו בני ישראל ממצריים ברכוש גדול.

 

מדוע נכלא יוסף בבית הסוהר? כשהתחיל להרגיש כמושל בבית פוטיפר, התחיל להתייפות "ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה" (התנשאות) בבית פוטיפר ואז נכלא בבית הסוהר בכדי להוריד את התנשאותו כי יש דקדקנות במעלה המדרגות הרוחניות כשיש עזרה משמיים והצניעות היא יסוד הכרחי להצלחה.

 

כיצד הצליח יוסף להשתחרר מבית הסוהר? בבית הסוהר הוא לראשונה השתמש במיוחדות המולדת שלו כפותר חלומות לשר המשקים ושר האופים. הוא קיבל הזדמנות להשתחרר כשפתר את חלומו של שר המשקים אבל טעה כששם את מבטחו במצרי ברגע שביקש ממנו לדבר עם פרעה שיוציאו "כי אם זכרתני... והזכרתני אל פרעה" במקום לשים את מבטחו בקב"ה ולכן נשאר עוד שנתיים בבית הסוהר אבל המיוחדות הזו עזרה לו לבסוף להשתחרר מהכלא. לאחר שחרורו כשעמד לפני פרעה אכן היה כבר צנוע בהתנהגותו ושם את מבטחו בקב"ה כשענה לפרעה "בלעדי אלוקים יענה את שלום פרעה". מאחר והתורה היא ספר הדרכה לכל אדם אזי כל אדם יכול להצליח בעסקיו לו ילמד מיוסף וישתמש במיוחדות שלו שהתפתחה במשך שנותיו.

 

יוסף נשאר "עברי" לכל אורך הדרך, קרא לעצמו עברי "גנוב גונבתי מארץ העברים" ונשאר נאמן ליהדותו ולקב"ה ולא התבולל בשוק העיסקי בו פעל. יוסף גם לא סיפר לאף אדם שנמכר על ידי אחיו כי לא רצה להכפיש את משפחתו.

 

מה למדים על החלומות?

1. חלומות שהם הכוונה משמיים זכורים בברור לפרטיהם וניתנים לביצוע. חלומות בהקיץ הם פנטזיות ללא פרטים ולכן אינם ניתנים לביצוע. חשוב ליזמים שרוצים להיות שותפים לברר האם יש להם חלומות החוזרים על עצמם או פנטזיות כי כל יזם הוא בעל חלומות.

 

2. חלומות החוזרים על עצמם הם הכוונה משמיים המדרבנת את האדם לפעול.

 

3. כאשר שני אנשים חולמים חלומות על אותו נושא, משמע שהם יצליחו אם יעבדו כשותפים.

 

דוגמא ראשונה: שר המשקים ושר האופים חלמו חלום. כפי שכתוב כל אחד חלם את פתרון חלומו של האחר ולכן הם האמינו ליוסף כשאמר להם את פתרון חלומותיהם עוד לפני שפרעה הוציאם לפועל. "ויחלמו חלום שניהם איש חלומו בלילה אחד איש כפתרון חלומו המשקה והאופה אשר למלך מצריים אשר אסורים בבית הסוהר" לכן כתוב בהמשך  "וירא שר האופים כי טוב פתר". אפשר להבין מכאן על השותפות שכשלה בבית הסוהר בין שר המשקים ושר האופים

 

דוגמא שניה: יוסף חלם בחלום של איסוף האלומות בשדה, את פתרון חלומו של פרעה על רעב בשדה ולכן השותפות בין יוסף היזם לבין פרעה המשקיע הצליחה.