ניתוח חלק מגורמי האבטלה בישראל

 

1. חוסר הבקרה על תשלומי ביטוח לאומי מעודד אבטלה2. חוסר הבקרה על איזון חוקי התעסוקה מעודד אבטלה

 

3. חוסר הבקרה ואי סדר בחניות מעודד שחיתות במקום תעסוקה מסודרת