מאמרים על אינטרסים מנוגדים או שווים בין יזמים ומשקיעים

 

1. מחיר הקרן: למה קשה למצוא יזמים שלא מסוכסכים עם הקרנות שהשקיעו בהן?

 

2. היה שלום, ותודה על הזיכרונות

 

3. כיצד יזמים וקרנות צריכים להתנהג אחד מול השני