מדד לחיזוי והרגשת הצלחתה או כישלונה של חברה

 

1. האם ניתן לקבוע מדד לחיזוי הצלחתה או כישלונה של חברה?

 

2. כיצד מורגשת הצלחתה של חברה?

 

3. בחירת תגובותיהם של מנהלים בחברה למצבים שונים