רשימת קרנות מימון וחממות טכנולוגיות לחברות הון סיכון ולעסקים קטנים

 

סוגים שונים של מקורות מימון מוצעים לעסקים קטנים ותלויים בעיקר בפרמטרי ההחזר ויכולת התפתחות העסק. מצ"ב סקר מצאי קרנות מימון יעודיות לעסקים קטנים לשנת 2006 שפורסם על ידי הרשות לעסקים קטנים ומכיל מידע רב


סקר מצאי קרנות מימון יעודיות לעסקים קטנים בישראל לשנת 2006

 

ככל שהעסק גדל והחלום נראה גדול יותר ניתן לפנות לקרנות הון סיכון. באתר של IVC מרוכזים רשימת הקרנות הפעילות בישראל וכן רשימת ה ANGELS הפעילים בארץ. למעוניינים לפנות לקרנות הון סיכון כדאי להשיג את הרשימות של הקרנות לסוגיהם השונים מ IVC. אחת לשנה ניתן לרכוש את ספרם ובשנת 2007 הוא נקרא IVC Research Center IVC 2007 YEARBOOK

 

www.ivc-online.com

 

רשימת קרנות הון סיכון ישראליות

http://www.science.co.il/Venture-Capital-Funds.asp

 

רשימת חממות טכנולוגיות

http://www.moit.gov.il/NR/exeres/A68A1044-D246-4C2C-BE3E-7A793064B80B.htm

 

הקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות המדינה

http://www.hon.org.il/

 

קרן הזנק - קרן ממשלתית לתמיכה בחברות סטארט-אפ

http://www.moit.gov.il/NR/exeres/A25D6C39-69BA-4545-9E05-FBFE0461C7E4.htm

 

תנופה - סיוע למיזמים טכנולוגיים מתחילים מלשכת המדען הראשי

http://www.moit.gov.il/NR/exeres/7B06EA3D-1E63-46D6-A029-5C3D3FFA69FB.htm