כיצד משיגים מטרות ללא רדיפה אחרי יצירת הכנסות לחברה?

 

השאלה הנכונה שצריכה להישאל היא האם המנהלים  פועלים במרץ בכדי להגיע ליעדים שהחברה הציבה או שהם פועלים במרץ בכדי לפתח את עצמם ? כלומר האם הם הופכים להיות עבדים רצוצים במלחמתם להשגת היעדים הכספיים או שהם הופכים להיות משרתים נאמנים של עצמם לצורך התפתחותם האישית ? כאשר מנהל מבין כי הנאמנות שלו לעצמו מאפשרת לו את הביטחון והחופש להיות הבוס של עצמו והוא בוחר להחליט להתפתח וללמוד על עצמו דברים חדשים ותובנות חדשות, אז הוא נמצא על דרך מובטחת להשגת היעדים שלו ושל החברה שלו. דרך ההתפתחות האישית של מנהלי החברה, עוברת החברה עצמה התפתחות אישית ומגיעה להצלחה. הדרך להצלחה דורשת התקדמות איטית והתמדה. אי אפשר לקפוץ קדימה להגיע ליעדים ללא סימון שלב ביניים ואבני הדרך. מנהלים המפתחים את מאגר תובנותיהם מצליחים ליישם אותם ולהגיע להצלחה ולכן השגת היעדים מתרחשת תוך כדי התפתחות עצמית ולא תוך כדי רדיפה אחרי השגת יעדים כספיים.