מהי חוכמה ובינה ?


מדוע אנשים אומרים על בני האדם שהם חכמים ? מדוע אנשים משתמשים במילים זקן החכמים, איש חכם, איש בעל חוכמה, בעל כישרון, חכמת שלמה המלך ? צריך לשים לב לעומק דבריך כאשר עונים לאנשים ולתלמידים, כי הם מבינים אותם לעומק וזוהי חוכמה. הם פונים אליך בשאלה כשמעריכים שיש לך תשובה ומתן תשובה מעמיקה באה ממידע שהצטבר בכישרונותיך  וזו חוכמה. בתשובה שטחית אין חוכמה. בתשובה עמוקה מעומק כישרוני, מהעומק הרגשי הקיים בך ומהתחושה הפנימית העמוקה שזו התשובה הנכונה, אנשים יבינו ויעריכו את התשובה כי בני האדם נותנים כוח לאנשים חכמים כפי שהם נותנים כוח לתארים אקדמאיים כאלה או אחרים. אדם מעמיק הוא חכם. באדם הפוסח מנושא לנושא, קופץ ומדלג, עונה תשובות שטחיות, חלקיות, יש בינה אך הוא צריך להתאמן על החוכמה. 
אין אדם שאינו חכם, כי בכל אדם יש כישרונות ובעזרת כישרונותיו צבר מידע חכם ולכן אם נפנה אל כישרונותיו נגלה את חוכמתו, לכן כול אדם אשר נלמד אותו את חוכמת השימוש בכישרונותיו ונלמד אותו חכמה מעומק כישרונותיהם של אחרים, יהיה חכם. בכל נשמה יש חוכמה. השאלה לאיזה כיוון הזיזו בני האדם את החוכמה שלהם ועד כמה סטו ממסלולם. הבינה זו יכולת הבנה ממקום רגשי והחוכמה זה ידע שהצטבר ממקום כישרוני. לכן, חשוב לבחור מקצוע וכיוון עיסוק בחיים מתוך הידע והמיומנות הכישרונית שהצטברה, כי אז פועלים בחוכמה.