מהם אמת ושקר במשחק החיים בכלל ובעסקים בפרט ?


הזדמנויות רבות מופיעות לפני בפגישותי עם אנשי עסקים, חלקם דוברי אמת וחלקם דוברי שקר. דוברי האמת נהנים מהעסקים ודוברי השקר רודפים אחרי הכסף או האגו וסובלים בעסקיהם. זה לוקח בדיוק פגישה אחת של התבוננות לתוך עיניי הזולת בכדי לזהות את האנשים האמיתיים ואת השקרנים. בכדי להבין יותר טוב את האנשים המיוחדים עימם אני נפגש, החלטתי להתעמק בהבדלים בין האמת והשקר ולהבין את כללי האמת והשקר במשחק החיים בכלל ובעסקים בפרט והרי תובנותי לפניכם.


מהי אמת ומהו שקר ? אמת היא האמת של האדם עצמו, היא האמת המונחת מול האמת של הנשמה והיא אינה תמיד נעימה. אדם נדרש לספר את האמת לאחר שביצע מעשים קשים מאוד וזה קשה יותר לספר את האמת, אך ההרגשה הפנימית טובה לאחר אמירתה. אמירת האמת מפתחת תובנות אך גובה מחיר קשה. באמת יש יופי ובשקר יש כיעור, כי מילת האמת מורגשת בתחושת יופי ומילת השקר מורגשת בתחושת כיעור. אם בחרת במגילת האמת שלאמיתו של דבר היא מגילת כיעור אזי האמת שלך מכוערת ומלאה בשקרים, ולכן בכדי להבין את ההבדלים צריך להתבונן בדוגמאות של ארבע האפשרויות שבאמת ובשקר, היינו במגילת אמת בהוצאת יופי, במגילת אמת בהוצאת כיעור, במגילת שקר בהוצאת יופי ובמגילת שקר בהוצאת כיעור ואז נוכל להבין מהי מגילת אמת ומהי מגילת שקר. מגילת יופי ואמת זה טוב לב, נתינת עזרה לזולת מכל הלב, נתינה לילדים, התנהגויות מאהבה עצמית, מתן צדקה, עזרה לזולת ללא מחשבה על תמורה, קבלת כל החיים באהבה כי מה שקרה זה האמת, אי שפיטת המצבים השונים שאנו עוברים בחיים כי אין טעם לשפוט את העובדות שקרו, חיים עם מציאות ולא עם פנטזיה, נושמים מציאות, נהנים מעצמנו, מתענגים מרגעי המפגש עם היופי הפנימי ועושים הרבה מעשים טובים. נתבונן בדוגמאות נוספות של מגילת האמת והשקר הינו במגילת היופי והכיעור, האם רצח זו מגילת אמת או כיעור ?, האם גנבה זו מגילת אמת או כיעור ? האם רמאות זו מגילת אמת או כיעור ?. פגיעה או זלזול בזולת זו מגילת כיעור, רצון לדרוך על הזולת זו מגילת כיעור, קללות זה כיעור, השפלות זה כיעור, אדם המשפיל את זולתו ישלם מחיר כי לא את הזולת השפיל אלא בעיקר את עצמו, זלזל בנשמתו, בקיומו ובבני אדם והיקום משלם בחזרה. כיעור זה גם התמכרות לרדיפה אחרי כסף וכידוע כל התמכרות מסתיימת באסון. נתינה לעצמנו של מגילת אמת חשובה מאוד להתפתחותה של הנשמה. יופי זה אמת, כיעור זה שקר והוצאת יופי שקרי זה כיעור ולכן מדד האמת והשקר נמצא בהרגשה של כל אחד, כי כשמרגישים תחושת יופי בסיום דברנו אזי דיברנו מאמת פנימית וכאשר מרגישים הרגשה מכוערת לאחר אמירת דברנו אזי שיקרנו לעצמנו ולזולת וזו בחירה. לכן האמת והשקר זו מורכבות הנבחנת על פי בחירותנו כי תמיד אפשר לבחור וככל שנבחר יותר בכיוון האמת נשחרר את עצמנו ממחירים כבדים ומחובות קודמים שיצרנו. אמירת האמת משחררת מלחץ והתרגשות רגעית ויש בה כוח המאפשר להציגה ולהמשיך משם להתפתח.


רוב האנשים עסוקים בכאב כי משקרים ומתחמנים את עצמם. אהבות נכזבות נגרמות משקר עצמי והתעלמות מהאמת המורגשת אצל כל אדם כבר בתחילת הקשר כי הלב אינו משקר לעולם. השקר הוא השקר שלהם והאמת היא האמת שלהם ואדם שאינו נמצא באמת, נמצא בשקר כי יש את האמת או את השקר ואין באמצע. מדוע אנשים משקרים ומסלפים מידע ? אדם הנדרש לומר את האמת הלא נעימה ובוחר בסילוף ושקר מפספס, כי קשה מאוד  לעמוד מול האמת של עצמו. מתי אם כן יצליח האדם לעמוד מול האמת של עצמו ? כאשר גרזן מונח על ראשו כי אז אינו יכול לסלף, לשקר ולברוח מהאמת הקיימת. אדם המקצין  ברמת הסילופים והשקרים פוגע ביותר ויותר אנשים עד אשר אחד מנפגעיו יפגע בו בחזרה באסון שיסתיים בתאונה, בתאונת עבודה, בנכות או אף במוות, ולכן יש מחיר להקצנה ברמת הסילופים והשקרים ומומלץ להשתמש בהרגשה בכדי להיות אמיתיים, להרגיש את האמת ולאמר רק את האמת של עצמכם. גם אם סיימתם לדבר והרגשתם הרגשה מכוערת עדיף לתקן את דברכם מייד ולאמר את האמת כי הזדמנוית נפלאות קורות לדוברי האמת.


והאם אתם חיים באמת או בשקר של עצמכם ? שווה בדיקה עצמית