כיצד אנו עוזרים ליזמים לגייס השקעה ?


יזמים רבים ומשקיעים מחפשים אחד את השני בדרכי סינון רבות עם קושי רב בהתאמת ציפיותיהם של היזמים להסכמי ההשקעה המוצעים להם. קרנות ההון סיכון מחפשות בעיקר שוק ענק, טכנולוגיה חדשנית ומודל עסקי אטרקטיבי, האנג'לים מחפשים בעיקר מנכל"ים עם אישיות מרשימה ומודל עסקי ברור, ויזמים מחפשים כסף, פחות חשוב להם מקורו. הצלחותיהם של ההשקעות הנסגרות להביא את המיזמים ל
EXIT נעות בין 3-10% ונעשות רק ע"י אותם מנכל"ים בעלי אישיות מיוחדת. ככל שהזהירות בהשקעות גדלה ובוודאי בתקופת מיתון כך גדל הצורך בבדיקת נאותות מקצועית. רוב המשקיעים אינם מאמינים בקריטריון לחיזוי הצלחת או כישלון מיזם אך באותה מידה אינם יכולים להסביר מדוע יזמים מסויימים מצליחים לגדל חברת סטארטאפ לחברת ענק ומדוע יזמים אחרים מצליחים למכור חברות באופן סדרתי וידוע כי אין זה קשור כלל במזל. לאחר סיום מחקר על ההצלחה שערכתי במשך כ 20 שנה ושתוצאותיו פורסמו בספרי "שורש ההצלחה הכלכלית", איפיינו את קריטריון ההצלחה האישי ולחברות ועל פיו אנו מכוונים את היזמים להצליח מול ייעודם בחיים אלו.

 

אנו עוזרים ליזמים לגייס השקעות על ידי הכנתם למשקיעים, השבחת המודל העסקי והמצגת בכללותה. אנו עוזרים לבנות מצגת למשקיעים, מצגת ללקוחות ותמצית מנהלים. אנו מעצימים את המנכ"לים ומכוונים אותם למנף את הצלחתם ברמה האישית. אנו מפגישים בין יזמים למשקיעים ומתווכים בסגירת הסכמי ההשקעה.